Формулар за контакт


За нас


Активно сме вклучени во процесот на оспособување на студентите во процесот на нивното понатамошно функционирање како работоспособни граѓани на Република Македонија.

Локација


Адреса

ул. Димитар Мирасчиев бр.11, Скопје

Е-пошта

contact@stardt.edu.mk

Е-пошта

danistardt@stardt.edu.mk

Телефон

+389 (0)70 322 203