Формулар за контакт


Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пораката.

За нас


Активно сме вклучени во процесот на оспособување на студентите во процесот на нивното понатамошно функционирање како работоспособни граѓани на Република Македонија.

Локација


Адреса

11 Октомври бр.25
(до Управа за јавни приходи)

Е-пошта

contact@stardt.edu.mk

Е-пошта

danistardt@stardt.edu.mk

Телефон

+389 (0)70 322 203