Услуги

Со тимот од стручни професори и познавачи на испитниот процес, СТАР-ДТ ќе Ви ја олесни тешкотијата, и ќе ја совлада тремата пред идните предизвици. Со навремено и континуирано темпо на работа, исполнето со многу практични вежби ќе постигнеме исклучителни резултати според интересите кои се во Вашиот фокус.

Англиски Викенд часови


Времетраење:За еден месец поминати 32 часа и едно цело ниво.
Распоред:Секој петок и сабота. Петоците се работи попладне три часа од по 45 мин. а саботите, пет часа почнувајки од 09.00 часот.
Услови:Минимум 5 кандидати за да се реализира наставата.

БРЕГЗИТ понуда


Времетраење:3 месеци, 50 часа, 2 пати неделно по 70 минути
Место:Кисела вода или Центар
Услови:Минимум 5 ученици за почеток на наставата
Јазици:германски,француски, шпански, италијански

Инстант граматика по Англиски јазик


Времетраење:Еден месец
Распоред:16 часа распоредени во 8 денови, 2 пати во неделата
Напомена:Во зависност од можностите на групата часовите може да се одвиваат и претпладне и попладне.

ВИП часови по англсики јазик


Времетраење на час:45 минути
Место:Кисела вода или Центар
Фрекфенција на часови:По договор
Бенефити од часовите:
 • индивидуален пристап;
 • точно утврдување на недостатоците при употреба на англискиот јазик;
 • флексибилност во планирањето на часовите;
 • многу симулирни ситуации од областа на интерес на клиентот;
 • специјално дизајнирани материјали од потребната тематика;
 • многу конверзациски вежби

Комуникациски вештини


Времетраење на часот:120 минути
Ниво:A2-B1
Јазик:Англиски
Програмата вклучува:
 • многу симулирани ситуации
 • играње улоги
 • пишување деловни писма и пораки,
 • изработка на деловни проекти според реална ситуација ( моделирано)
 • деловен работен ручек

Менторски часови за ТОЕФЛ и Ц1


Времетраење:10 часа по 45 минути
Место:Кисела вода или Центар
Јазик:Англиски
Програмата вклучува:
 • практични совети за полагање на испитите за ТОЕФЛ и Ц1,
 • се поминуваат пробни тестови како би можеле кандидатите да стекнат увид во самите испити.
 • По завршувањето на пакет-часовите, секој кандидат лично добива по еден час консултација ГРАТИС.

МОДЕРЕН ТАНЦ ЗА ДЕЦА ОД 4-16 години


Времетраење:2 пати неделно по 2 часа
Период:1 година
Инструктор:Александар Антески (2 пати државен првак во танцување)
Напомена:За секое запишано дете имате и еден гратис час по англиски ( или јазик по избор) еднаш неделно!
Бенефити од часовите:
 • стекнување на самодоверба, поголема фокусираност и самосвесност
 • подобрување на координацијата и држењето на телото
 • правилен психофизички развој
 • градење на способност за тимска работа и општествена свесност
 • негување на движечката сила за напредок 
 • креирање на подобра периферна визија 
 • стекнување на подобар став на телото и поголема грациозност 
 • создавање интерес за приказните за балет и стимулирање на интересот за литературата воопшто 
 • позитивни и насмеани деца кои ќе умеат да ги почитуваат сите форми на уметност

ЛИКОВНО ИЗРАЗУВАЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 3 - 6 ГОДИНИ


Времетраење:2 пати неделно по 1 час (60 минути)
Ликовни цели:
 • детето да се потикне на фокусирање наблудување и распознавање
 • да се потикне на упорност во творењето и стекнување на нови ликовни искуства
 • да се потикне на различни креативни начини да ги изразува своите идеи,мисли и чуства
 • да се оспособи да користи различни ликовни материјали и средства во изразување на своите идеи
 • да се подржува детето во настојувањето да истрае во творечката активност кои бараат поголемо внимание
 • да се потикне да ја користи својата креативност
 • да се подржува и помогне во користење на ликовните матријали и средства
 • им се даваат активности во кои децата ке се ангажираат да довршуваат едноставни цртежи на различни начини преку обезбедување на различни педагошки обликувани материјали и предмети.
Очекувани резултати:
 • детето ја завршува започнатата ликовна активност до крај
 • ангажирано е на одредена ликовна активност најмалку 5-10 мин
 • креира нови начини во творењето на сопствен начин
 • ги искажува своите идеи предлози и мислења во ликовното творење
 • Употребува неколку начини за изразување на своите идеи при цртањето
Форми, методи и наставни средства:
 • Фронтална на почетокот , индивидуална форма а понекогаш работа во парови и групи
 • Демонстративно – илустративна метода, дискусија дијалог разговор,метода на визуелно размислување и помнење
 • Наставни средства -детски ликовни творби,дела од познати мајстори, разни фигури, сликовници и други списанија...

ЛИКОВНО ИЗРАЗУВАЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 7 - 9 ГОДИНИ


Времетраење:2 пати неделно по 1 час (60 минути)
Ликовни цели:
 • воведување во запознавање на ликовниот јазик
 • да развива интерес, фантазија и детска креаивност за ликовен израз
 • да развива способност за изразување на своите доживувања преку ликовниот јазик
 • да развива визуелна и тактилна перцепција
 • да го открива, запознае и почитува сопствениот ликовен израз но и да го почитува ликовниот израз на другите деца.
 • да распознава и набројува неколку цртачки техники и материјали
 • да се развие интерес за вклучување на детето во облагородување на просторот во кој престојува но и на надворешниот простор.
 • да се ослободи од стрес и емоционална напнатост преку ликовно творење.
 • да се запознае со детски ликовни творби,уметнички ликовни творби и дела од народното творепжштво.
Очекувани резултати:
 • детето ја завршува започнатата ликовна активност до крај 
 • ангажирано е на одредена ликовна активност најмалку 5-10 мин
 • креира нови начини во творењето на сопствен начин
 • ги исказува своите идеи предлози и мислења во ликовното творење
 • Употребува неколку начини за изразување на своите идеи при цртањето
Форми, методи и наставни средства:
 • Фронтална на почетокот , индивидуална форма а понекогаш работа во парови и групи
 • Демонстративно – илустративна метода, дискусија дијалог разговор,метода на визуелно размислување и помнење
 • Наставни средства -детски ликовни творби,дела од познати мајстори, разни фигури, сликовници и други списанија...

ЛЕТНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ДЕЦА ОД ПРЕТШКОЛСКА ВОЗРАСТ


Времетраење:2 пати неделно по 2 часа
Фрекфенција на часови:Претпладне или попладне (во договор на групата)
Програмата вклучува:
 • изработка на оригами;
 • играње на модерни танци;
 • "Младите готвачи" ( правење вегетаријански ражничи, мафини со ликовите од цртаните серии, овошни милк шејкови, итн.)
 • изработка на нараквици и ланчиња ( во зависност од возраста на децата)
 • "Нашата зелена градина" ( садење цвеќиња, дрвца...)
 • играње на едукативни видео игри со ликовите од цртаните филмови;
 • гледање на детски филмови и глумење!
 • Тимски активности и игри
 • изработка на фигури од глина/пластелин/хартија...
 • учење англиски преку песнички и креативни работилници;

Нашите проекти

Тренинг сесии Бистра
Фолклорни активности
Обука за вработени