Задржување на таленти

Програма на обуката

Сесија 1
  • Преставување на тренерите и учесниците
  • Што значи поимот "Талент" и зошто е важна
  • Стратегијата за обезбедување, управување и задржување таленти
  • Пет "златни правила" за управување со талентите во организацијата
  • Вежба: Управување со таленти во криза

Сесија 2
  • Програми за задржување на талентите
  • Програми за планирање на кариерата во компанијата
  • Поглед во иднината - потреби на новите генерации вработени
  • Заклучоци