Потпишан договор за преведувачки услуги со ЈСП

Потпишан договор за преведувачки услуги со Јавното Сообраќајно Претпријатие Скопје.